dilluns, 23 de març de 2009

els números

1 un
2 dos
3 tres
4 quatre
5 cinc
6 sis
7 set
8 vuit
9 nou
10 deu