dijous, 26 de març de 2009

DEL VINT EL QUARANTA

21 VINT-I-U , 22 VINT-I-DOS, 23 VINT-I-TRES, 24 VINT-I-QUATRE, 25 VINTI-I-CINC, 26 VINTI-I-SIS, 27 VINT-I-SET, 28 VINT-I-VUIT, 29 VINT-I-NOU 30 TRENTA, 31 TRENTA-U, 32 TRENTA-DOS, 33 TRENTA-TRES, 34 TRENTA-QUATRE, 35 TRENTA-CINC, 35 TRENTA-36 SIS, 37 TRENTA-SET, 38 TRENTA-VUIT, 39TRENTA-NOU, 40 QUARANTA